Ponad trzy tysiące chryzantem trafiło na cmentarz wojenny w Starych Łysogórkach [foto]Pięknie ukwiecony jest Cmentarz Wojenny w Starych Łysogórkach. Trafiło tu ponad trzy tysiące chryzantem. Kwiaty pojawiły się na każdym grobie. 

Chryzantemy przyjechały z Pacholąt w gminie Widuchowa a w ich transporcie pomogła firma Rt-Trans. Kwiaty układali między innymi pracownicy gminni, mieszkańcy i strażacy. 

Akcja była inicjatywą Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach, burmistrza Andrzeja Salwy i Muzeum Pamiątek 1. Armii WP w Gozdowicach i Starych Łysogórkach.

Podziękowania

Na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach dobiegła końca akcja pn. „Podaruj nam znicz-kwiaty” z okazji 11 listopada. 

Organizatorzy: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach, Muzeum Pamiątek 1. Armii WP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej dziękuje wszystkim zaangażowanym gminom, organizacjom, stowarzyszeniom oraz osobom prywatnym za włączenie się w akcję: 

Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, Burmistrz Chojny Barbara Rawecka, Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach Zbigniew Kmiecik, Radny Gminy Widuchowa Grzegorz Gunia, firmie transportowej RT-Trans – Szczecin, OSP Stare Łysogórki, OSP Mieszkowice, ZUK Mieszkowice, producentom kwiatów z Pacholąt oraz ze Steklna, ARiMR w Baniach, KGW,, Szafir" w Krzywinie, „Szczecińska paczka dla bohatera”. Grupa Historyczno Eksploracyjna Barwalde-Konigsberg, Stowarzyszenie Bastion Eksploracja i poszukiwania, Grupa Historyczno-Eksploracyjna,, GHE Pomerania", mieszkańcom gminy Mieszkowice, Chojna, Myślibórz, Cedynia, Joanna Młynarczak, Wioleta Jankowska, Artur Migacz, Joanna Janicka, Adam Zugaj.

Szczególne uznanie i podziękowanie kierujemy do pani Leny Tylskiej – Cichockiej, która była inicjatorką i koordynatorką zbiórki chryzantem i zniczy w Mieszkowicach, Cedyni, Myśliborzu i w Chojnie.

Dziękujemy wszystkim za dobre słowo i wsparcie, które było motywacją do wytężonej pracy. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza