Jak działa zdalne nauczanie w powiecie gryfińskim?


Szkoły Ponadpodstawowe w Chojnie i Gryfinie realizują kształcenie w formie zdalnej na obowiązujących w danej szkole zasadach.

Doświadczenia zebrane w poprzednim roku szkolnym pozwoliły na przygotowanie nauczycieli, uczniów i dyrektorów szkół do takiej formy kształcenia. Nie ma problemów natury technicznej - wszystkie problemy ze sprzętem, dostępem do Internetu zostały rozwiązane w początkowej fazie nauczania.

Do szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński uczęszczają uczniowie z terenu powiatu oraz powiatów sąsiednich, w tym ze Szczecina.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza