Reklama [góra]


Nie każdy produkt żywnościowy można wwieźć do UE – jakie produkty zarekwirowano podczas kontroli?


Funkcjonariusze KAS wykonujący zadania w Oddziale Celnym Port Lotniczy Szczecin-Goleniów kontrolują na bieżąco bagaże pasażerów przyjeżdżających do Polski. 
30 października kontrolowali bagaże pasażerów przylatujących z Ukrainy. Podczas kontroli jednego z bagaży ujawniono 1 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 3 kg kiełbasy objętej zakazem przywozu. 

Podróżny nie zgłosił tych towarów do kontroli celnej. Za brak zgłoszenia przewożenia niedozwolonych towarów oraz towarów w ilościach większych niż dozwolone został ukarany mandatami w łącznej wysokości 800 zł. 

Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego spoza UE 

Przywożenie żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsnych lub mlecznych) spoza UE, nawet na własny użytek, jest zabronione w związku z ryzykiem wprowadzenia chorób zakaźnych zwierząt. Zakazany jest przywóz do UE m.in. wyrobów mięsnych i produktów mleczarskich oraz innych produktów spożywczych takich jak np. makarony, pieczywo cukiernicze (jeśli zawierają mleko). 

Procedury przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego nie dotyczą ruchu podróżnych pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz produktów przywożonych z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. 

Dozwolony jest wwóz żywności pochodzenia zwierzęcego spoza UE takich jak pokarm dla niemowląt oraz specjalne środki spożywcze wymagane ze względów medycznych. Jednak w takich sytuacjach należy pamiętać, że maksymalnie można wwieźć do 2 kg takich produktów łącznie, a produkty te spełniają określone wymagania. 

Spoza UE można jednak przywieźć ograniczoną ilość owoców i warzyw, a także jaj, produktów jajecznych oraz miodu. Dopuszczalne są również ograniczone ilości ryb lub produktów rybnych. Tu również należy pamiętać o limitach wagowych. 

Przykładowo w przypadku miodu, żywych ostryg, małży i ślimaków ich łączna waga nie może przekroczyć 2 kg na osobę. W przypadku 
produktów rybołówstwa (w tym świeżych ryb, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi, ale pod warunkiem, że ryby świeże są wypatroszone ich waga na osobę nie może przekroczyć 20 kg. 


Na lotniskach znajdują się plakaty i ulotki o zakazie wwozu spoza Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przywoz-zywnosci-na-wlasny-uzytek

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.