Nielegalny tytoń w przesyłkach kurierskich


Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie regularnie kontrolują przesyłki kurierskie. Ujawniają w nich różne nielegalne lub niebezpieczne przedmioty, również nielegalny tytoń.

Tylko w III kwartale br. ujawnili łącznie 91 kg tytoniu ciętego do palenia bez polskich znaków akcyzy, bez etykiet i oznaczeń. 

Funkcjonariusze typują do kontroli przesyłki, które następnie są prześwietlane przy użyciu mobilnego urządzenia RTG. Interpretacja obrazu przez doświadczonych operatorów, daje podstawy do przeprowadzenia rewizji przesyłki. 

Kontrole przesyłek kurierskich, prowadzone są pod kątem występowania w obrocie kurierskim wyrobów akcyzowych, jak również obowiązujących przepisów prawa celnego oraz przepisów odrębnych, których kontrola należy do zadań organów Krajowej Administracji Skarbowej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza