Powstaną mini studia nagrań w szkołachW ramach projektu językowego realizowanego w czterech szkołach podstawowych zakupiono sprzęt, który pozwoli stworzyć mini studia nagrań. 

Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 64 tys. złotych i został dofinansowany ze środków unijnych. Gmina Dębno realizuje projekt pt. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski, jako język obcy” finansowany w ramach programu Interreg VA. 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz ograniczeniami dotyczącymi jej następstw, a tym samym koniecznością zaproponowania i opracowania rozwiązań, które ułatwią realizację zadania gmina otrzymała zgodę na zakup dodatkowego wyposażenia do szkół. Zmiany te wynikają też z konieczności utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu polsko- niemieckim.

Szkoły wyszły z pomysłem zakupu sprzętu, który umożliwi im zdalną pracę i naukę. Nagrywanie filmików z uczestnikami, czy bezpośrednie łączenie się z naszymi partnerami zarówno z Niemiec, jak i Polski. Nauczyciele wyszli z propozycją stworzenia w szkołach mini studiów nagrań, które ułatwią kontakty online z partnerami poprzez nagrania spotów i filmików, dyskusji, konwersacji itp.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza