Szpitale tymczasowe - kolejne etapy prac [foto] [video]


Intensywne prace budowlane trwają w dwóch lokalizacjach szpitala tymczasowego w Szczecnie – w budynku M w Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM oraz w hali Netto Areny. 
W hali Netto Arena wykonano połowę prac z obowiązującego wykonawcę harmonogramu, m.in.:
  • wykonano konstrukcję podniesionej podłogi szpitala wraz z wykładziną,
  • rozprowadzono instalacje kablowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod podłogą,
  • rozprowadzono instalacje tlenu i sprężonego powietrza oraz instalacje wodno-kanalizacyjne pod podłogą,
  • zakończono biały montaż w strefach poza salami chorych (śluzy, umywalnie, brudowniki) i rozpoczęto biały montaż w łazienkach dla chorych,
  • ścianki na sali głównej wykonane są w 95%, w holu głównym – w 70%,
  • trwa montaż ścian mających na celu wygrodzenie strefy czerwonej oraz strefy zielonej w istniejących korytarzach,
  • zamontowano zbiornik na tlen i agregat prądotwórczy,
  • na miejscu są już kontenery przeznaczone na tymczasową sprężarkownię oraz pomieszczenie do rozprężania tlenu z butli.

Na przygotowanie szpitala tymczasowego w budynku Netto Areny rząd przeznaczył kwotę 13 mln zł z VAT - tej kwocie mieści się również przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego, po zakończeniu działalności szpitala tymczasowego.

W budynku M w szpitalu SPSK 2 również trwają zaawansowane prace budowlane, m.in.: trwają prace wykończeniowe ścian oraz montaż ścian działowych, systemy sufitów podwieszanych, wykonano fundament pod zewnętrzny zbiornik tlenu, na wszystkich kondygnacjach rozprowadzane są instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonano instalację kanalizacji sanitarnej oraz instalację wodociągową, od przyszłego tygodnia prowadzony będzie montaż wyposażenia sanitarnego na tych kondygnacjach, Wykonano rozprowadzanie głównych rurociągów tlenu i sprężonego powietrza w obrębie kondygnacji I p. Na przygotowanie szpitala tymczasowego w budynku „M” SPSK2 rząd przeznaczył kwotę 13,9 mln zł z VAT.


Wg. planu, prace budowlane mają zakończyć się w połowie grudnia. W obu lokalizacjach miejsca dla pacjentów będą uruchamiane stopniowo (sektorowo), zgodnie z sytuacją epidemiczną województwa i poziomem zajętości miejsc w tradycyjnych szpitalach.

- Mam nadzieję, że nie będziemy musieli uruchamiać szpitali tymczasowych - to będzie wyraźny sygnał, że sytuacja epidemiologiczna związane z COVID-19 znacząco się poprawiła. Aktualnie liczba łóżek, jak i personelu dedykowanych pacjentom z koronawirusem wydaje się być wystarczająca – mówi Marcin Sygut, dyrektor SPSK 2 i pełnomocnik wojewody ds. szpitali tymczasowych.

Obecnie poziom zajętości łóżek i respiratorów (dane na 26.22.2020) na Pomorzu Zachodnim to:

  • 1496 łóżek, z czego zajętych jest 975
  • 112 respiratorów (jeszcze nie wszystkie respiratory z ostatniej transzy przekazanej przez Agencję Rezerw Materiałowych zostały ujęte w statystykach), z czego zajętych jest 89.

 

W obu lokalizacjach finalnie przygotowanych będzie 300 łóżek tlenowych oraz 50 miejsc respiratorowych. Trwa nabór kadry do szpitali - za pomocą strony internetowej www.szpitaltymczasowy.szczecin.pl do pracy zgłosiło się już 240 osób, w tym kilkunastu lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów. Zgłaszają się pracownicy szpitala klinicznego nr 2 i personel innych placówek zdrowia. Są wśród nich także - m.in. ratownicy medyczni, technicy elektroradiologii, opiekunowie medyczni.

 

Możliwa będzie dowolna forma zatrudnienia. Istotne jest, by już w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć dyspozycyjność do pracy - wymiar czasu pracy w szpitalach tymczasowych w każdym przypadku będzie ustalany indywidualnie. Bardzo chętnie przyjmowane będą także zgłoszenia w niepełnym wymiarze czasu pracy – np. na dyżury.

- Czekamy na przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych i personel pomocniczy – dodaje Marcin Sygut, dyrektor SPSK 2 i pełnomocnik wojewody ds. szpitali tymczasowych - Osoby, które już się zgłosiły podkreślają, że po prostu trzeba pomóc, i że walka z pandemią to nasza wspólna sprawa. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza