Reklama [góra]


Zakończył się remont budynku MGOK Mieszkowice


Zakończyły się prace remontowe w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś Infrastruktura publiczna, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” pn. „Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach”. 

Zgodnie z umową z Województwem Zachodniopomorskim pozyskane dofinansowanie wynosi 495 493,21 zł. Zadanie obejmowało m.in. docieplenie, oczyszczenie i malowanie obiektu, wymianę posadzek, montaż nowej instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej. Ponadto ośrodek wyposażony został w nowy sprzęt. W trakcie trwania prac remontowych aktywny udział brali wolontariusze naszej miejscowości. Wyremontowany budynek będzie służył mieszkańcom naszej gminy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.