20 lat Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie to dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne. ŚDS obchodzi właśnie jubileusz 20-lecia działalności. 


Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął działalność w listopadzie 2000 roku, to jedyny taki ośrodek w gminie Chojna, który posiada 35 miejsc. 

Głównym celem działalności jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej i pomoc w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku. Robimy wszystko, by poprawić funkcjonowanie podopiecznego w zakresie relacji z otoczeniem, stwarzamy warunki do nabywania umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji ról społecznych. Pracownicy ŚDS wspierają uczestników i starają się zapobiegać ich izolacji społecznej poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym.


ŚDS to nie tylko ośrodek wsparcia ale także znacznie szersza działalność społeczna i kulturalna. Chojeńska placówka organizowała wielokrotnie imprezy charytatywne, spotkania integracyjne, przeglądy, festiwale i happeningi. 

Przy placówce funkcjonuje również Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy". 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza