Chojeński PUK będzie obsługiwał gminę Widuchowa

Gmina Widuchowa może przejąć część udziałów w chojeńskim Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Spółka będzie realizować zadania własne gminy Widuchowa w zakresie odbioru i gospodarowania odpadów komunalnych. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie powstało w lutym 2002 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej. Przez wiele lat nie do końca udawało się wykorzystać potencjał sprywatyzowanego zakładu. Teraz ma to się zmienić. 

Podczas listopadowej sesji radni w Chojnie wyrazili zgodę na przyjęcie do realizacji zadania własnego gminy Widuchowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. To oznacza, nowy rynek dla chojeńskiej spółki i możliwość znacznego zwiększenia dochodów. 

Podczas grudniowej sesji radnym zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce. Obecnie jedynym właścicielem spółki jest gmina Chojna, która posiada 8800 udziałów o łącznej wartości 4 400 000 złotych. Według projektu uchwały Gmina Widuchowa mogłaby zakupić 33 udziały za cenę nie wyższa niż 50 000 złotych. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza