Do jednostek OSP trafił kolejny sprzęt do walki z pandemią koronawiursa


Strażacy z regionu, którzy znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zostali doposażeni w sprzęt, który będzie pomocy w walce z pandemią koronawiursa. 
Dzięki środkom z Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzosowego zakupiono między innymi kombinezony, rękawice, gogle ochronne, aparaty oddechowy, ozonatory oraz opryskiwacze spalinowe. Sprzęt trafił do 18 jednostek OSP, które w naszym regionie zostały wyznaczone do walki z COVID-19. 

To kolejna forma wsparcia służb w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Dofinansowanie pozwoliło na zakup niezbędnego sprzętu, pochodzi z nadzwyczajnego naboru przeprowadzonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach VII osi priorytetowej Włączenie społeczne. 

Za dystrybucję sprzętu odpowiadał Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza