Gemeinsam gegen korona – Wspólnie przeciw koronie [video]


Od 21.08.2020 do 21.11.2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie realizowała projekt dofinansowany z Funduszu Małych Projektów INTERREG VA – nabór specjalny COVID-19. To już ich drugi wspólny projekt w ramach FMP-Covid-19. 

Partnerem byli ich przyjaciele zza Odry, czyli uczniowie i nauczyciele z GesamtschuleTalsand w Schwedt/Oder, z którymi pielęgnująich polsko-niemiecką przyjaźń od dłuższego czasu. Ich więzy i radość ze wspólnego spędzania czasu skłoniła do tego, aby wspierać się i utrzymywać kontakt również w tych trudnych dla nas wszystkich czasach koronawirusa. 


Glównymcelem projektu jest rozszerzenie dotychczasowej współpracy w zakresie uświadamiania dzieci i młodzieży o epidemii, profilaktyce w szkołach i zapewnienie bezpiecznego powrotu do szkoły. W ramach tego utworzyli polsko-niemiecką kampanię „GEMEINSAM gegen CORONA-WSPÓLNIE przeciw KORONIE” na temat profilaktyki COVID-19. Uczniowie tworzyli filmiki i prezentacje multimedialne, które zachęcały młodzież dozwalczania koronawirusa poprzez przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

Oprócz tego uczyli się, a przede wszystkim świetnie bawili się podczas lekcji języka polskiego, niemieckiego i angielskiego. Nowy laptop i 15 nowych tabletów wraz z ładującą szafą umożliwiły im sprawne prowadzenie lekcji online. 

Z funduszy na kwotę ponad 6,000 Euro zakupili nie tylko sprzęt, który im ułatwił nawiązywanie kontaktu, ale również środki i urządzenia do dezynfekcji, taśmy, maseczki, rękawiczki i termometry bezdotykowe , które ułatwią im bezpieczny powrót do szkoły. 

„Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować kolejny wspólny projekt, który umocnił nasze dotychczasowe więzi przyjaźni i rozwinął nasze umiejętności językowe”- mówi nauczyciel języka niemieckiego Tomasz Ostrycharczyk, który był również koordynatorem całego projektu. Jego partnerem ze strony Niemiec była nauczycielka języka polskiego Katarzyna Kubacha.

 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza