Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży tj.

1) lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się w budynku położonym w Nowym Objezierzu 32 wraz z udziałem 95/1000 części w działce gruntu nr 194/6 o pow. 0,9154 ha;

2) budynek mieszkalny nr 40 w Starym Objezierzu położony na działce nr 133 o pow. 0,2033 ha.

Sprzedaż na rzecz najemcy. Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 091 4667955.

 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza