Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne – Rozpoczęcie Sezonu 2022 [foto]


„Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne – Rozpoczęcie Sezonu 2022”, to tytuł projektu realizowanego w dniach 1-2 kwietnia przez KLUB MOTOROWY CHOJNA z udziałem niemieckiego partnera MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V. Projekt był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Było to już trzynaste działanie realizowane przez KM Chojna z niemieckim partnerem Motorsportclub Schwedt e.V. z udziałem funduszy unijnych za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

W piątek 1 kwietnia odbyło się spotkanie robocze zarządów partnerskich klubów. Przygotowano tor i zaplecze techniczno-organizacyjne do praktycznego przeprowadzenia treningów (przejazdów kontrolnych).

W sobotę 1 kwietnia odbyły się treningi kontrolne, które miały charakter rekreacyjny. Zawodnicy z pełnym zapałem ruszyli na tor. Pomimo ogromnego zmęczenia nie ukrywali oni swojego zadowolenia z możliwości spotkania oraz nie szczędzili słów uznania pod adresem organizatorów imprezy, deklarując jednocześnie udział w następnych edycjach spotkań.


Dzień zakończył się wieczorem integracyjnym. Wyrażano opinie, że tego typu spotkania otwierają nowe możliwości w Euroregionie Pomerania – poszerzając i zacieśniając kontakty polsko-niemieckie, sprzyjające obustronnej współpracy i wzajemnej wymianie doświadczeń.

Sobotnią imprezę swoją obecnością zaszczyciła burmistrz Chojny Barbara Rawecka i jej zastępca Marcin Pisanko.

W dyskusjach nie pominięto kwestii rosyjskiej zbrojnej interwencji w Ukrainie i wynikających z niej zagrożeń dla wartości europejskich. Wyrażono pełne poparcie i uznanie dla bohaterskiego NARODU UKRAIŃSKIEGO i jego prawa do samostanowienia w strukturach europejskich.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza