Reklama [góra]


Prawie 17 tys. butelek wina bez akcyzy [video]


Kontrola samochodu ciężarowego przeprowadzona przez funkcjonariuszy Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) „zaprocentowała”. 26 listopada  funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy przewożący 16 800 butelek wina marki Choya o pojemności 0,5 l (łącznie 8400 litrów). 

Podczas kontroli ustalono, że zakup ten (tzw. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – czyli zakup na terenie Unii Europejskiej) nie został zgłoszony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, a transport towaru prowadzony był bez wymaganych dokumentów. Kontrola miała miejsce na drodze A6 w rejonie byłego przejścia granicznego Pommellen-Kołbaskowo. 

Wina znajdujące się w samochodzie nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy. Ich wartość rynkowa to prawie 100 000 zł (wartość wg dokumentów handlowych 22.680 EUR). Wysokość uszczuplonego podatku akcyzowego wynosi 14.616 zł. 


Nielegalnie wwiezione wino zostało zabezpieczone w magazynie depozytowym i będzie dowodem w sprawie o przestępstwo karno-skarbowe. W tym przypadku naruszone zostały przepisy dotyczące oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz dokonano nabycia wewnątrzwspólnotowego wbrew przepisom ustawy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.