Mieszkańcy regionu współtwórcami innowacyjnego robota do walki z wirusem


Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powstał semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19. W zespole naukowców, którzy stworzyli wynalazek pracowali też mieszkańcy Dębna: Paweł Herbin i Aleksandra Dembkowska.

Prace nad robotem trwały trzy miesiące. Powstał w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. Kierownikiem przedsięwzięcia był mgr inż. Karol Miądlicki. W skład zespołu weszli także naukowcy ZUT: Mirosław Pajor, Marcin Jasiewicz, Beata Niesterowicz, Aleksandra Dembkowska, Paweł Herbin, Piotr Miądlicki.

Stworzyli innowacyjnego semi-autonomicznego robota, który sam penetruje pomieszczenia, obiekty i za pomocą środka dezynfekującego skutecznie eliminuje bakterie oraz wirusy, w tym koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, bez narażenia personelu medycznego na bezpośredni kontakt z czynnikami ryzyka.

Na robocie zamontowany został zbiornik z odpowiednim środkiem, który będzie rozpylany za pomocą specjalnego układu dysz lub armatek. Robot badaczy z ZUT-u będzie mógł dezynfekować szpitale, urzędy, obiekty kwarantanny lub inne miejsca publiczne o dużym zagęszczeniu ludzi (np. dworce autobusowe, parkingi, wspólnoty mieszkaniowe, ulice oraz wąskie przejścia). Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w opcję monitorowania temperatury osób, które są w zasięgu wbudowanej kamery termowizyjnej.

Robot sterowany jest radiowo. Jego modułowa budowa pozwala na podwójne zastosowanie go w walce z pandemią i użycie jako urządzenia do dostarczania przedmiotów, przeprowadzania inspekcji wizyjnej z użyciem kamer lub odbioru zanieczyszczonych produktów (np. takich jak pościel). Po kontakcie z osobami lub przedmiotami narażonymi na ekspozycję z wirusem robot może się sam zdezynfekować.

Przedsięwzięcie było realizowane dzięki grantowi z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza