Reklama [góra]


Rok 2021 – zmiany w przepisach i kolejne sprawozdania środowiskowe! Sprawdź co Cię czeka!


Przedsiębiorco! Czy wieszz jakich obowiązków w zakresie ochrony środowiska musisz się wywiązać w nadchodzącym 2021 roku?A czy słyszałeś już o nowych przepisach dotyczących magazynowania odpadów, które wchodzą w życie od nowego roku?O szczegółach informuje Karolina Szewczyk – Cieślik prowadząca doradztwo ekologiczne. 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) zgodnie z którym, m.in.:
  • miejsca magazynowania odpadów należy oznaczyć kodem odpadu –oznaczenie powinno być czytelne i trwałe, w kolorze czarnym o wymiarach: wysokość min. 20 mm i szerokość linii min. 3 mm; 
  • miejsce magazynowania powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych; 
  • jeśli odpady przechowywane są bezpośrednio na ziemi – teren taki powinien być utwardzony, zabezpieczony przed przedostawaniem się odcieków do środowiska gruntowo – wodnego; 
  • odpady powinny być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi; 
  • odpady powinny być zbierane w sposób selektywny; 
  • wiele rodzajów odpadów może być magazynowanych w jednym miejscu, ale muszą być od siebie oddzielone – na ścianie może wisieć jedna łączna karta identyfikująca odpady; 
  • magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg (tony) należy prowadzić  w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych; 
  • strefę magazynowania odpadów niebezpiecznych należy oznakować tablicą koloru białego o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza się napis "ODPADY NIEBEZPIECZNE" naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm. 
Zestawienie obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcach, w zależności od profilu działalności, znajdziesz poniżej. Zachęcam do lektury!

Jeśli masz wątpliwość możesz wysłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.eko-rada.pl lub zadzwonić bezpośrednio pod numer telefonu 883 597 569.
Serdecznie zapraszam do kontaktu!


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.