Wody Polskie: „Odra to nasze wspólne dobro”


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi ambitny projekt inwestycyjny, którego zadaniem jest rewitalizacja żeglugowa Odry granicznej. Projekt przewiduje wiele zadań, wśród których należy wymienić odbudowę zabudowy regulacyjnej, zwiększenie prześwitów pod mostami i budowę nowej bazy dla lodołamaczy w Szczecinie Podjuchach. Inwestycje są realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który jest finansowany między innymi przez Bank Światowy, ale też i inne instrumenty finansowe, w tym POiIŚ oraz CEF. Jak mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski efekt końcowy inwestycji będzie bardzo wymierny. Zarówno pod kątem gospodarczym jak i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Pomorza Zachodniego. 


Po pierwsze: bezpieczeństwo! Inwestycje Wód Polskich będą istotnym wsparciem m.in. dla akcji lodołamania 

Dla Wód Polskich priorytetem jest zarówno zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców, jak i troska o środowisko naturalne w którym żyjemy. Nie możemy jednak zapominać także o tym, że woda jest bardzo istotną gałęzią gospodarki, a sprawna żegluga śródlądowa zwiększa potencjał inwestycyjny regionu. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły to działanie, które w istotny sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego. Część zadań inwestycyjnych już się rozpoczęła, a część z fazy planowania przechodzi w stan realizacji. 

- Przez wiele dni w roku brakuje odpowiednich warunków do prowadzenia żeglugi towarowej oraz działań interwencyjnych, w tym akcji lodołamania. Planujemy wybudowanie kilku nowych, a przede wszystkim odbudowę ponad stu ostróg na granicznym odcinku Odry. Większość ostróg jest obecnie w bardzo złym stanie. Są one użytkowane od wielu dekad, można powiedzieć, że przez lata były zapomniane, a Wody Polskie zdecydowały się zainwestować w ich modernizację, bo jesteśmy przekonani, że nasze działanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Sprawne budowle hydrotechniczne to gwarancja, że nie grożą nam powodzie zatorowewyjaśnia Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Dawne ostrogi zostaną rozebrane, a następnie materiał z rozbiórki będzie ponownie wykorzystany. 
Na zdj. Marek Dulanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. 

Łącznie powstanie zupełnie modernizowanych 120 ostróg na Odrze Granicznej. Ten proces prowadzony będzie w zgodzie naturą. Inspektorzy Wód Polskich i wykonawcy prac będą pilnować poziom wody podczas realizacji zadania. Istotne są również okresy wędrówek i rozrodu ryb oraz lęgi ptaków. – Nasze prace inwestycyjne realizowane są w zgodzie z naturą, stąd choćby plan wsparcia budowy pięciu sztucznych wyspnieopodal miejscowości Chlewice. Wyspy te będą stanowiskami lęgowymi dla występujących bardzo nielicznie w Polsce ostrygojadów czy rybitw białoczelnych. Dbamy o środowisko i wychodzi nam to naprawdę dobrze – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. 


Odra powinna być bezpieczna, ale i atrakcyjna gospodarczo. W ramach prowadzonych inwestycji powstanie m.in. baza dla lodołamaczy 

Sezon zimowy 2020/2021 w pełni. Prognozy długoterminowe wskazują, że przed nami ostatecznie zima chłodniejsza niż w dwóch minionych latach. Lodołamacze stacjonujące w obiektach hydrotechnicznych Wód Polskich w Szczecinie są już gotowe do działań interwencyjnych, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba. Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły znacząco przyczyni się do poprawy możliwości działania Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej. 

- Akcja lodołamania to jedno z najważniejszych zadań Wód Polskich w Szczecinie. Działamy na Odrze Granicznej ze stroną niemiecką i nasze pogotowie lodowe trwa od 1 grudnia do 15 marca. Akcję zaczynamy zawsze od kruszenia lodu na Jeziorze Dąbie, dlatego tak ważne jest umiejscowienie nowej bazy lodołamaczy w Podjuchach. Lodołamacze RZGW Szczecin są rozmieszczone w trzech lokalizacjach: Widuchowej, Gryfinie i w Szczecinie. Kumulacja w jednym miejscu ułatwi dozór, prace serwisowe i sprawniejsze działanie, gdy zajdzie taka potrzeba – mówi Stefan Iwicki, Kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Szczecinie. 

- Inwestycje realizowane na Odrze Granicznej bezpośrednio obejmą mieszkańców miast i gmin przez które przepływa rzeka, ale uważam, że na Odrę należy patrzeć bardziej globalnie. To jest nasze wspólne dobro i dzięki planom Wód Polskich za kilka lat będzie ona bezpieczna i przewidywalna żeglugowo oraz atrakcyjna gospodarczo. To ważna rzecz, którą zostawimy kolejnym pokoleniom – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. 

Wody Polskie zachęcają do kontaktu – gospodarka wodna to nasza wspólna sprawa. Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych są do Państwa dyspozycji. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza