Reklama [góra]


Wyremontują budynek byłej synagogi


Od dziesięcioleci miejscowość Banie szpeci swym wyglądem budynek byłej synagogi. Od wielu lat nikt nie miał pomysłu, co zrobić z obiektem, który znajduje się w centrum miejscowości, a poprzez swój stan techniczny stwarza zagrożenie dla mieszkańców.

Jak się okazuje, obecnym włodarzom wystarczyły zaledwie 2 lata na załatwienie większości formalności. 

- Gdy obejmowałem funkcję Wójta Gminy, widziałem, tak jak wszyscy mieszkańcy, rozpadający się budynek byłej synagogi. Spraw było i jest wiele, lecz nieustannie dążyłem do rozwiązania problemu. Prowadziłem wiele trudnych rozmów m in. z Konserwatorem Zabytków. Kolejnym problemem były też sprawy własnościowe, nie wspominając o montażu finansowym. Myślę, że wiele osób, znających wieloletnią historię budynku straciło nadzieję na jego zagospodarowanie. Dzisiaj natomiast mamy pozwolenie na budowę z dnia 14 grudnia 2020 roku, dokumentację techniczną i co najważniejsze, pozyskaliśmy środki finansowe w kwocie ponad 3,9 milionów. Na początku przyszłego roku chcemy wyłonić wykonawcę prac oraz przystąpić do adaptacji budynku na potrzeby przedszkola - podsumowuje Arkadiusz Augustyniak - Wójt Gminy Banie.

Wartość kosztorysowa adaptacji budynku wynosi 3957 580,14 zł, natomiast finalna kwota określona zostanie w postępowaniu przetargowym. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.