Reklama [góra]


Zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową. Są wyjątki!

Rząd ogłosił nowe obostrzenia, które zaczną obowiązywać zaraz po świętach. Najwięcej kontrowersji wzbudza zakaz przemieszczania się w Sylwestra i Nowy Rok. 

Z zapowiedzi Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego wynika, że będzie wprowadzony zakaż przemieszczania się od 31 grudnia godziny 19:00 do godziny 6:00 1 stycznia. 

W tej sprawie wypowiedział się miedzy innymi prof. Marek Chmaj wiceprzewodniczący Trybunału Stanu przewodniczący Zespołu Doradców do spraw Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu. Którego cytują ogólnopolskie media za pośrednictwem portalu społecznościowego - zapowiadane wprowadzenie zakazu przemieszczania sie z 31.12 na 01.01 będzie niezgodne z Konstytucją, zatem nie będzie obowiązywać. Konstytucja w art. 52 ust. 1 wskazuje, że „każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W ust. 3 tego artykułu zastrzeżono, że wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Z kolei w art. 31 ust. 3 podkreślono, że ograniczenia w zakresie korzystania z wolności konstytucyjnych nie mogą naruszać „istoty tych wolności”. Powstaje zatem pytanie kiedy ustawa może ograniczyć wolność poruszania się? Odpowiedź na to pytanie daje art. 233 ust. 1 Konstytucji, gdzie pozwolono, aby ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej dotyczyła także określonej w art. 52 ust. 1 wolności poruszania się.

Od wprowadzonej tzw. godziny policyjnej będą cztery wyjątki, które będą usprawiedliwiać jazdę samochodem lub wyjście z domu o wspomnianej porze. Chodzi o:

  • Wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych oraz działalności gospodarczej
  • Zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskanie opieki zdrowotnej lub psychologicznej
  • Wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu
  • Sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych

Waldemar Kraska wiceminister zdrowia zapowiada działania służb w sprawie przestrzegania  zakazu poruszania się w Sylwestera. Oznacza to, że możemy spodziewać się wzmożonych patrolów policji. Funkcjonariusze mogą zapytać nas o cel podróży i będą egzekwować wprowadzony zakaz. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.