Ptasia grypa w regionie. Wytyczono specjalną strefę bezpieczeństwa


Publikujemy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w związku z wystąpieniem strefy zapowietrzonej i zagrożonej spowodowanej stwierdzeniem ogniska grypy ptaków A/H5N8/ w miejscowości Staw gmina Lubiszyn. 

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa lubuskiego, powiat gorzowski w miejscowość Staw, część powiatu myśliborskiego znalazła się w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywołaną przez wirus grypy. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wirusy grypy ptaków przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Dotychczas przypadki takie dotyczyły głównie terenów Azji i Afryki o niskim i bardzo niskim poziomie higieny.

Wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w miejscowości Staw jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.

Dotyczy: strefy zapowietrzonej i zagrożonej obejmującej miejscowości:

Gminy Myślibórz: Płośno, Podławie, Ławy, Sądkowo, Renice, Wydmuchy, Strzelnik, Dąbrowa, Nawojczyn, Trzyniec, Podłążek, Klicko, Jarużyn, Pluty, Mirawno, Myślibórz, Myśliborzyce, Mączlino, Wierzbnica, Wierzbówek, Kruszwin, Listomie, Utonie, Zgoda, Zgoda Kolonia, Sobienice, Sarbinowo, Wrzelewo, Nawrocko, Rościn, Rościnko, Rokicienko, Iłowo, Kostno, Gryżyno, Dąbrowa, Pszczelnik

Gminy Dębno: Radzicz, Grzybno, Grzybno Kolonia, Piołunek, Różańsko, Sulisław, Ostrowiec, Dolsk, Turze, Borne, Juncewo

W obszarze zagrożonym zakazuje się:
  • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj bez zgody PLW w Myśliborzu,
  • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie,
  • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych,;
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
  • organizowania polowań na ptaki łowne.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza