Radni zajmą się wysokością swoich dietChoć funkcja radnego miejskiego lub gminnej jest pracą społeczną, przysługuje im miesięczna dieta. Zazwyczaj jest to stała kwota, która jest również zależna od udziału w sesjach i posiedzeniach komisji. Wysokość swoich diet ustalają sami radni. 

W porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie, która odbędzie się w czwartek 28 stycznia znalazł się punkt dotyczący wysokości diet radnych powiatowych. 

Obecnie wysokość diet jest ustalana na podstawie uchwał podjętej w grudniu 2018 roku. Według tych stawek wysokość diet wygląda następująco (w 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2600 zł brutto): 

  • przewodniczący rady - 2626 zł (101% wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace)
  • zastępca przewodniczącego rady - 2028 zł (71% wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace)
  • przewodniczący stałej komisji - 2028 zł
  • radny będący członkiem komisji - 1846 zł (71% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę)
  • pozostali radni - 1716 zł (66% wysokości minimalnego wynagrodzenia z pracę)

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę osiągnęło kwotę 2800 zł brutto. To oznaczałoby, że wzrosną również diety radnych. W projekcie uchwały procentowe stawki zostały obniżone, co spowoduje, że wysokość diet się nie zmieni. 

Nowe propozycje obliczania wysokości diet radnych: 

  • przewodniczący rady - 81,46% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
  • zastępcy przewodniczącego oraz przewodniczący stałej komisji - 62,98% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
  • radny będący członkiem komisji - 57,5% wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace 
  • pozostali radni - 53,42% wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza