Dodatkowe przystanki i linia kolejowa w Chojnie? Do Rady Miejskiej wpłynęła petycja...

Pod koniec października 2020 roku do Rady Miejskiej w Chojnie wpłynęła petycja dotycząca odtworzenia połączenia kolejowego pomiędzy miastem a osiedlem lotnisko. 

Autorem petycji jest Adam Fularz, który sugeruje aby Chojne przyłączyć do Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej a następnie stworzyć kolejne dwa przystanki - na ulicy Barwickiej i Osiedlu Lotnisko. 

- Proponuje poprawę skomunikowania z przyszła siecią kolei aglomeracyjnej SMK dzielnicy Lotnisko miasta Chojna korzystając z nieczynnej bocznicy kolejowej - pisze autor petycji. 

W grudniu odpowiedź na petycję wystosowała burmistrz Barbara Rawecka, która wyjaśniła, że SKM wykorzystuje istniejącą linię kolejową nr 273, jednakże na odcinku od Gryfina do Szczecina Głównego (...) Dodatkowo Gmina Chojna nie leży na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Wymienione uwarunkowania sprawiają, że brak jest obecnie możliwości włączenia Chojny do projektu.

Jest jednak możliwość przedłużenia wybranych tras pociągów ale kursy musza być dofinansowane przez gminę. Według urzędowych wyliczeń koszt roczny jednej pary pociągów to około 300 tysięcy złotych. Wyliczono również koszt budowy linii kolejowej i przystanku na lotnisku. Dokumentacja, nadzory, roboty budowlane i uzgodnienia to koszt około 3 milionów złotych.

W czwartek podczas sesji Rady Miejskiej w Chojnie radni mają zająć się projektem w sprawie rozpatrzenie petycji i wszystko wskazuje na to, że zostanie uznana za bezzasadną.

Z odcinka około 3 kilometrowej bocznicy kolejowej prowadzącej do byłego wojskowego lotniska zostało niewiele. Kilka lat temu większość szyn została zdemontowana. Na samym lotnisku w przeszłości funkcjonowała duża stacja przeładunkowa. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza