Dawna kuźnia zmieni się w budynek warsztatowy


Została podpisana umowa na "Przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku dawnej kuźni na budynek warsztatowy." w Mirowie w gminie Moryń. 

Wykonawcą zadania będzie firma Handel Usługi Ogólnobudowlane DUO Grzegorz Walkiewicz z Mieszkowic. Wartość umowy wynosi 229 376 zł. Prace budowlane zgodnie z umową powinny zakończyć się w dniu 24 października 2021 r. Wysokość dofinansowania projektu wynosi 75,00 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania RPZP.09.03.00 

Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza