Powstanie nowa trasa rowerowa niedaleko Gryfina


Długo oczekiwana przez rowerzystów inwestycja dotyczy stworzenia ścieżki o łącznej długości około 8,5 km łączącej Gryfino, Wełtyń i Gardno stanie się faktem. Inewstycja przewiduje budowę dwóch odcinków: Gryfino – Wełtyń oraz Wełtyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie.

Na odcinku Gryfino – Wełtyń ścieżka przebiegać będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 120, natomiast od miejscowości Wełtyń przebiegać będzie wzdłuż drogi wojewódzkiej do miejscowości Gardno, a następnie na rondzie 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Gardnie skręci w ulicę Niepodległości, by drogami serwisowymi trasy S3 dotrzeć do ulicy Innowacyjnej znajdującej się na terenie strefy przemysłowej w Gardnie. Wydzielona ścieżka rowerowa została zaprojektowana w sposób umożliwiający zachowanie cennych przyrodniczo drzew zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej oraz powiatowej.

Dofinansowanie pozyskane przez Gminę Gryfino wynosi łącznie 6 431 250 zł, co stanowi ponad 70% wartości kosztorysowej budowy. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania 3 391 250 zł), oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota dofinansowania 2 500 000 zł). Inwestycja zakończy się pod koniec 2021 r.

Powstałe ścieżki umożliwią mieszkańcom Wełtynia oraz okolicznych miejscowości bezpieczny dojazd rowerem do miejsc pracy na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie oraz do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie.

Jest to również doskonała szansę na poszerzenie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej dla mieszkańców. Bezpieczna trasa rowerowa do Wełtynia to możliwość rodzinnej rekreacji po terenach gminy Gryfino. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych planowana jest organizacja cyklicznej imprezy rowerowej, zachęcającej do aktywności fizycznej na powstałych ścieżkach.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza