SGDO wciąż bez prezesa. Konkurs unieważniono


Spółka Gmin Dolnej Odry wciąż nie ma prezesa. W grudniu 2020 roku został ogłoszony konkurs na to stanowisko po tym jak z funkcji zrezygnował Cezary Krzyżanowski. 

Spółka Gmin Dolnej Odry prowadzi działalność związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry.

Firma ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu. Termin składania zgłoszeń upłynął 4 stycznia. Kilka dni temu SGDO poinformowała, że konkurs nie został rozstrzygnięty. 

- Rada Nadzorcza Spółki "Spółka Gmin Dolnej Odry" Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnie uprzejmie informuje, że konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu nie został rozstrzygnięty. Jednocześnie Rada dziękuje za udział w konkursie - poinformował Józef Chodarcewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Związek Gmin Dolnej Odry również funkcjonuje bez przewodniczącego. W listopadzie 2020 roku zmarł wójt Boleszkowic Jan Krzywicki, który kierował ZGDO. Wciąż nie wybrano nowego przewodniczącego. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza