Reklama [góra]


Wzrost bezrobocia w gminie. Powodem pandemia koronawirusa


Gmina Dębno opublikowała  podsumowanie sytuacji na rynku pracy w roku 2020. Niestety zgodnie z przewidywaniami ekspertów są już pierwsze efekty pandemii koronawirusa.

Na koniec poprzedniego  roku w gminie Dębno zarejestrowanych było 523 osoby bezrobotne, w tym 248 kobiet. To nieznaczny wzrost w porównaniu do 2020 roku.  Liczba osób bezrobotnych w gminie wzrosła w porównaniu do 2019 roku o 59 osób i wyniosła na koniec 2020 roku 523 osoby. Niewiele zmieniła liczba bezrobotnych kobiet, których na koniec minionego roku było 248 ( tylko o 10 więcej niż w 2019 r.).

Największe bezrobocie dotyczy młodych ludzi w wieku do 35 roku życia – 209 osób, w tym 63 osoby to młodzież do 24 roku życia, z czego 36 to kobiety.  Wśród osób starszych, niewiele, bo 36 stanowili mężczyźni 60 i więcej lat, a 51 w przedziale wiekowym 55-59 lat.  W porównaniu do roku 2019 wzrost nastąpił wśród młodych ludzi, natomiast mniej było bezrobotnych w wieku powyżej 55 roku życia.

W dalszym ciągu największą grupę bezrobotnych – 201 - stanowią osoby z gimnazjalnym / podstawowym i niższym wykształceniem oraz 131 osoby z zasadniczym zawodowym. Wyższym wykształceniem legitymowało się tylko 34 osoby, policealnym i średnim zawodowym 103 osoby, a średnim ogólnokształcącym. 81 osób bezrobotnych nie posiadało stażu pracy.  To o 4 mniej niż w 2019 roku. Mimo wzrostu bezrobocia, o 46 osób zmniejszyła się liczba długotrwale bezrobotnych, w tym 41 to osoby do 30 roku życia. Było ich 186 osób. 

Wśród bezrobotnych 37 to osoby niepełnosprawne (44 w 2019), w tym 12 kobiet. 126 osób posiadało co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia pod opieką, w tym 115 kobiet.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.