Gmina stawia na sport. Podpisano umowy na dofinansowanie klubów piłkarskich [ foto]


Wójt Gminy Widuchowa - Paweł Wróbel podpisał umowy z przedstawicielami klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa. 

Wsparcie finansowe z gminy otrzymały: Łabędź Widuchowa, LUKS Krzywin i Czarni Czarnówko. Moment podpisania umów był również doskonałą okazją do przekazania przez Wójta Gminy odzieży i sprzętu sportowego klubom z Krzywina i Widuchowej. 

Klub z Czarnówka otrzymał dofinansowanie do ogrodzenia swojego obiektu sportowego.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza