Kolejna gmina zwalnia przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłat koncesyjnych za alkohol


Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących gastronomię na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 r. 

Osoby prowadzące działalność gastronomiczną znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej, gdyż zostali dotknięci zakazem prowadzenia działalności ze względu na stan epidemii. Pomimo nałożonych przez rząd ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 zobligowani są przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w ściśle określonych terminach. Gmina chcąc wspomóc naszych przedsiębiorców w przetrwaniu w tym trudnym dla nich okresie pandemii oraz mając na uwadze utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy postanowiła zwolnić ich z opłaty za koncesję na alkohol.

To kolejna gmina, która zwalnia przedsiębiorców z branży gastronomicznej z opłat koncesyjnych. Wcześniej podobna uchwałę podjęli radni z Dębna, pisaliśmy o tym w artykule W tej gminie przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłat za sprzedaż alkoholu

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza