Na tym jeziorze będzie obowiązywać strefa ciszy i zakaz używania jednostek z silnikami spalinowymi


Jezioro Strzeszowskie w gminie Trzcińsko Zdrój będzie zaliczone do strefy ciszy. Oznacza to wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz uprawniania sportów wodnych z użyciem łodzi motorowych i sprzętu motorowego. 

O włączenie jeziora w strefę ciszy apelowali mieszkańcy. W grudniu 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęła petycja w tej sprawie. Rozpatrywała ją Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która zapoznała się między innymi z opinią Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, członków Rady Sołeckiej Strzeszowa oraz zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Komisja przychyliła się do żądania mieszkańców Strzeszowa i właścicieli działek rekreacyjnych o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, uprawiania sportów wodnych z użyciem łodzi motorowych i sprzętu motorowego na wodach jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, w ciągu całej doby, przez cały rok. Wprowadzenie zakazu ma na względzie ograniczenie nadmiernego hałasu, zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorem, a także przyczyni się do ochrony walorów przyrodniczych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zakaz nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

Projekt uchwały w tej sprawie trafi pod głosowanie podczas sesji Rady Powiatu w czwartek 25 marca. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza