PUK w Gryfinie sięga po eurofundusze. Powstaną instalacje fotowoltaiczne


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie dotację wykorzysta na budowę instalacji fotowoltaicznej, z której energia będzie wykorzystywana na potrzeby miejscowej oczyszczalni ścieków. Umowę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego podpisali 4 marca 2021 r. marszałek Olgierd Geblewicz oraz prezes spółki Zbigniew Miklewicz. W spotkaniu uczestniczyła także Ewa Dudar, Wicestarosta Gryfiński. Wartość wsparcia to blisko pół miliona złotych.

Przyznana dotacja pozwoli na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy docelowej 272 kWp (dwie instalacje po 136 kWp) na gruncie sąsiadującym z oczyszczalnią ścieków w Gryfinie. Jako źródło energii odnawialnej zostaną zastosowane moduły monokrystaliczne PV (800 szt.) o mocy 340Wp. PUK w Gryfinie zakłada, że powierzchnia zabudowy instalacji fotowoltaicznej nie przekroczy 3 670 m2.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonym na wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. Do tej pory z działania 2.10 (z tych środków PUK pozyskał dofinansowanie) przeprowadzono trzy nabory. W efekcie zawarto umowy na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 357 mln zł. Zakończonych i rozliczonych jest 135 projektów, kolejne są w realizacji.

– W tej perspektywie finansowej pokazujemy, że w szczególności fotowoltaika może przyczyniać się do zmniejszania ujemnego bilansu energetycznego w każdej infrastrukturze zarówno w tej prywatnej, jak i publicznej – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do spadku szacowanej rocznej emisji gazów cieplarnianych o 206,70 ton równoważnika CO2. Koszt całkowity projekt to 914 136 zł. Instalacja powinna być gotowa do końca roku. Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Ekologicznym na Pomorzu Zachodnim.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza