Mieszkańcy wystawili worki ze śmieciami, ale nikt ich nie zabrał [foto]

Z ulicy Jaśminowej w Moryniu nie zostały odebrane segregowane odpady. Góry śmieci zalegają przy domach. Za odbiór odpadów odpowiedzialny jest Związek Gmin Dolnej Odry. 

- Po rozmowie telefonicznej pracownica ZGDO poinformowała że oni otrzymali pismo od firmy budowlanej, że ulica będzie nieprzejezdna, dlatego śmieci nie zostały zabrane. Niestety my jako mieszkańcy nie otrzymaliśmy żadnej informacji o wyznaczonym terenie gdzie te śmieci można byłoby wystawić. Robotnicy mają utrudnioną pracę ponieważ śmieci przeszkadzają im w pracach modernizacyjnych. Na ulicę można było wjechać i worki ze śmiećmi donieść do auta ale okazuje się że dla pracowników ZGDO to jest ponad ich siły. Od stycznia płacimy o 150 procent więcej za wywóz śmieci i pracownicy ZGDO zapominają, że dzięki nam mają pracę - powiedziała w rozmowie z naszą redakcją czytelniczka i mieszkanka wspomnianej ulicy. 

Ulica Jaśminowa w Moryniu jest w trakcie modernizacji, poniedziałek 12 kwiecień był dniem odbioru śmieci segregowanych przez ZGDO. Te nie zostały jednak odebrane. Śmieci segregowane są odbierane raz w miesiącu. Mieszkańcy obawiają się sytuacji, że będą zalegały teraz przez kilka tygodni a wielu z nich nie ma miejsca na ich składowanie w domu. 

Pytania w tej sprawie przesłaliśmy do Związku Gmin Dolnej Odry.

Aktualizacja, 10:44

Według informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Moryniu, śmieci zostały odebrane w dniu dzisiejszym (tj. we wtorek 13 kwietnia). 

Aktualizacja, 15:55

W całości publikujemy odpowiedź Doroty Mościckiej, dyrektor biura Związku Gmin Dolnej Odry.

W odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail z dnia 13.04.2021 r. informuję, że odpady z ul. Jaśminowej zostały odebrane w dniu dzisiejszym tj. 13.04.2021 r. w godzinach porannych.

Wyjaśniam, że zaistniała sytuacja wynikła z faktu, iż ulica Jaśminowa w Moryniu jest obecnie w remoncie. Do czasu, kiedy stan nawierzchni pozwalał na wjazd pojazdów specjalistycznych odbiór odpadów segregowanych - metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, z zabudowy jednorodzinnej, przebiegał zgodnie z harmonogramem, raz w miesiącu, bezpośrednio sprzed nieruchomości. Obecnie ze względu na trwające prace remontowe, wjazd pojazdów specjalistycznych nie jest możliwy.

Jednocześnie informuję, że w uzgodnieniu z Urzędem Gmin Moryń, na czas trwających prac remontowych, dla Mieszkańców ul. Jaśminowej, zostały wyznaczone tymczasowe miejsca gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych w następujących lokalizacjach:
- w pasie drogi wojewódzkiej od ul. Odrzańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Jaśminową,
- przy drodze gminnej od ul. Świerkowej przy skrzyżowaniu z ul. Jaśminową.

Sprostowania wymaga informacja wskazana przez Czytelniczkę, o posiadanej wiedzy przez Związek Gmin Dolnej Odry, gdyż żadna firma budowlana nie poinformowała Związku o utrudnieniach w ruchu, ani o remoncie drogi. O zamknięciu drogi dla pojazdów innych niż pojazdy właścicieli dojeżdżających do posesji, Związek Gmin Dolnej Odry został poinformowany przez firmę Eko-Myśl, której ekipa nie mogła w dniu 12.04.2021 r. dokonać odbioru odpadów, z uwagi na zamknięcie drogi. Tym samym Związek Gmin Dolnej Odry nie miał możliwości poinformowania Mieszkańców o konieczności przeniesienia worków z odpadami do miejsc, do których jest możliwy swobodny dojazd pojazdem specjalistycznym.  

Jednocześnie proszę również o sprostowanie informacji, o poziomie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie Związku Gmin Dolnej Odry stawka opłaty w 2020 r. wynosiła 7,10 zł za 1 m3 zużytej wody, przy częściowym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,40 zł od stawki za 1 m3 zużytej wody. Na rok 2021 ustalono stawkę opłaty w wysokości 11,90 zł za 1 m3 zużytej wody, przy częściowym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,40 zł od stawki za 1 m3 zużytej wody. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła o 67%, a nie jak wskazuje Czytelniczka o 150%.

Szanowni Mieszkańcy, pracownicy Firm odbierających odpady, jak i pracownicy Biura Związku Gmin Dolnej Odry dokładają wszelkich starań, aby usługi były świadczone na możliwie najwyższym poziomie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza