Negatywny wynik testu na covid-19 jest konieczny również przy wjeździe do Polski


Negatywny wynik test na koronawiursa jest również konieczny dla podróżnych wjeżdżających do Polski. W przypadku jego braku osoba zostanie skierowana na kwarantannę. Na przejściach granicznych po polskiej stronie odbywają się wyrywkowe kontrole sanitarne. 

Według obowiązujących zasad na kwarantannę zostanie skierowany każdy, kto przekroczy granicę. Dla podróżnych ze strefy Shengen kwarantanna będzie obowiązkowa, jednak osoby, które będą miały negatywny wynik testu na COVID-19 zostaną z niej zwolnieni. W przypadku osób wracających spoza strefy Schengen, ta zasada nie będzie obowiązywała.

Kontrole sanitarne odbywają się między innymi na przejściach granicznych w Krajniku Dolnym i Osinowie Dolnym. Przeprowadzają je funkcjonariusze straży granicznej. 

Covid-19 - aktualne informację dla podróżnych

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowiązku kwarantanny, podróżnych przekraczających granice zewnętrzne UE. Pozostałe kategorie zwolnień przy przekraczaniu tej granicy pozostają aktualne.

Ponadto, wprowadzone zostały kolejne obostrzenia na granicach wewnętrznych UE/Schengen:

  • osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej korzystające z regularnych połączeń promowych oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):
    - w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego;
    - w celu innym niż w pkt 1 obowiązane są posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie starszy niż 48h przed wjazdem;

Z powyższych obowiązków zwolnione są osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15 i 19 (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Natomiast osoby podróżujące statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen, od wtorku 30 marca br., mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19.

Uwaga wszyscy podróżni przekraczający granice Polski!

Okres odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy.

Czytaj również: 
Darmowe testy na covid-19 na granicy w Schwedt

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza