Ćwiczenia z użyciem syren alarmowych w regionie


Od 17 do 21 maja  odbywać się będzie ćwiczenie taktyczno-specjalne organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W ramach ćwiczenia na terenie województwa będą realizowane epizody dotyczące statku powietrznego stwarzającego potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. 

Prowadzona będzie również akcja poszukiwawczo-ratownicza w trudno dostępnych obszarach leśnych. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia statek powietrzny RENEGADE będzie przemieszczać się w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na trasie przelotu będą uruchamiane syreny alarmowe ostrzegające ludność przed atakiem z powietrza. Emitowane będą dwa sygnały – pierwszy ogłaszający alarm (3-minutowy, modulowany), a po ustaniu zagrożenia drugi – odwołujący alarm (3-minutowy, ciągły). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej, jak również ratownictwa lotniczego i morskiego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza