Skarbówka skontroluje obrót częściami samochodowymi w Internecie


Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadzi kontrole w obszarze handlu częściami samochodowymi w Internecie. Skontrolowani zostaną podatnicy, którzy nie zgłosili do opodatkowania działalności gospodarczej, nie ewidencjonują sprzedaży lub zaniżają obroty.

Kontrola celno-skarbowa prowadzona przez pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie w kwietniu br. przyniosła efekt w postaci wpłaty do budżetu kwoty.

Zakończona kontrola celno-skarbowa potwierdziła zaniżanie zobowiązań podatkowych poprzez rozliczanie "pustych faktur". Kontrolowany podmiot złożył korekty deklaracji VAT-7, w których w całości uwzględniał stwierdzone nieprawidłowości.

W ramach procedury STIR, Szef KAS w 2020 r. dokonał blokady rachunków bankowych podatnika, na których znajdowało się 1.168.051,84 zł. Zablokowane przez Szefa KAS środki częściowo pokryją zobowiązania wynikające ze złożonych korekt deklaracji.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza