Czy jest szansa na remont drogi wojewódzkiej nr 126?


Codziennie z drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Dębno - Osinów Dolny korzysta setki osób. Dojeżdżają do pracy czy miejsca zamieszkania. Stan nawierzchni pozostawia jednak wiele do życzenia. Najgorzej jest na odcinku w okolicach Gozdowic. 

Kiedy będzie zmodernizowany cały odcinek drogi wojewódzkiej od Osinowa do Dębna? Czy są jakieś plany? Jeździe codziennie trasą Mieszkowice przez Zielin i Smolnicę do Dębna i stan tej drogi nie zmienił się odkąd pamiętam. Chodzi mi głównie o modernizację drogi poza terenem zabudowanym - takie pytania trafiły ponownie do Zachodniopomorskie Zarządu Dróg Wojewódzkich. 


Poniżej publikujemy odpowiedź otrzymaną od Anna Radziwonowicz, Specjalisty w Wydziale Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZZDW. 

Plany zadań jednorocznych, które powstają na przełomie każdego roku w Rejonach Dróg Wojewódzkich, muszą uwzględniać najpilniejsze remonty i przebudowy sieci drogowej, zarządzanej przez ZZDW. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę drogi o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz stanowiące dojazd do przemysłowych centrów logistycznych .

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie za takie zadanie uznał przede wszystkim przebudowę DW 120 na odcinku Kartno-Stare Czarnowo - Kobylanka. Odcinek ten stanowi dojazd do stref przemysłowych w Gardnie i Stargardzie i stanowi dojazd do dróg krajowych S10 i S3. Wartość całego zadania szacuje się na blisko 50 mln złotych ( w tym są również już opracowane dokumentacje projektowe i oczekujące na przebudowę miejscowości - Gryfino i Kartno).

RDW w Chojnie dysponuje też dokumentacjami projektowymi na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejść tej drogi przez miejscowości Golice, Klępicz, Moryń i Belin. Wartość tych inwestycji to blisko 30 mln złotych.

Przebudowa kolejnej drogi, mianowicie DW 124 w miejscowości Osinów Dolny, to konieczna modernizacja dojazdu do przejścia granicznego Osinów Dolny – Hohenwutzen. Wartość tej przebudowy oceniono na prawie 12 mln złotych.

Droga wojewódzka nr 126 przebiegająca od skrzyżowania z DW 124 w Osinowie Dolnym do Gozdowic, Mieszkowic i Dębna jest obciążona zdecydowanie mniejszym ruchem niż wymienione wyżej priorytetowe odcinki.

Według pomiarów przeprowadzonych w 2015 r., na odcinku Osinów Dolny – Gozdowice - średnie, dobowe natężenie ruchu drogowego wynosiło 601 pojazdów. Nieco większy ruch występował na odcinku Gozdowice- Mieszkowice - 894 pojazdy na dobę. Największy ruch odnotowano na odcinku Mieszkowice –Dębno -1629 pojazdów.

Droga nr 126 ma 49 km długości . Szerokość jezdni wynosi tu 6 metrów natomiast na odcinku Zielin-Smolnica na długości 3 km to jedynie 5,5 metra. Najgorszy stan nawierzchni bitumicznej występuje na 16-kilometrowym odcinku Stare Łysogórki-Gozdowice-Mieszkowice. Występują tu spękania i wykruszenia kruszyw z nawierzchni bitumicznej. W ramach posiadanych środków finansowych na utrzymanie dróg, zarządca drogi sukcesywnie uzupełnia powstające tu ubytki w nawierzchni bitumicznej, droga jest też poddawana systematycznemu monitoringowi.

Przy rocznym budżecie Rejonu Dróg w Chojnie na zadania jednoroczne na poziomie 3- 3,5 mln zł, kapitałochłonne przebudowy muszą uzyskać dodatkowe finansowanie zewnętrzne. Na terenie RDW Chojna, wszystkie projekty ze współfinansowaniem unijnym w ramach RPO i Interregu w perspektywie 2014-20 już się zakończyły. Nowa pula środków nie została jeszcze określona.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza