Dzięki dofinansowaniu z programu "Społecznik" zasadzili drzewa i krzewy


Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelczynie wraz z mieszkańcami zakończyło realizację projektu w ramach Programu Społecznik 2019-2021 pt. "Nadzieja ma kolor zielony".
Celem projektu było zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej poprzez uporządkowanie zaniedbanego terenu oraz dokonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów. Zaangażowanie i pomoc mieszkańców była ogromna.

Koło Gospodyń Wiejskich serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania w/w przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Grzegorza, Jarosława i Stanisława Śliwka, którzy specjalistycznym sprzętem przygotowali teren pod nasadzenia oraz Pani Agnieszce Stańczyk za opracowanie projektu dobór roślin do nasadzeń i profesjonalną pomoc.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza