"Bezpieczny przejazd" - policjanci i pracownicy SOK prowadzili działania profilaktyczne [foto]


Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, a także z przedstawicielami PKP PLK prowadzili działania w rejonie przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w ciągu ulicy Armii Krajowej w Gryfinie.

Podczas działań profilaktycznych policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wraz z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei, a także z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych przeprowadzili akcje ulotkową w ramach kampanii społecznej "Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko". Przypominali również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w rejonach przejazdów kolejowych. Maszynista, który dostrzeże pojazd lub pieszego na torowisku najczęściej nie ma już czasu ani miejsca by bezpiecznie zatrzymać pociąg. Dlatego odpowiedzialność za bezpieczny przejazd przez tory kolejowe leży w głównej mierze po stronie użytkowników dróg. W sytuacji, gdy na przejeździe pojawi się pojazd lub pieszy szanse na uniknięcie zagrożenia są znikome.

Przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujących w rejonie przejazdu kolejowego pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Pamiętajmy zatem, że zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym:
  •  kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona,
  • kierujący jest zobowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Kierującemu pojazdem zabrania się:
  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
Do wypadków na przejazdach kolejowo - drogowych nie dochodzi często, jednak gdy zaistnieją, niosą za sobą poważne konsekwencje. Dlatego tak ważne jest uświadomienie zagrożenia jakie niesie za sobą lekceważenie zasad bezpieczeństwa w miejscach, gdzie krzyżuje się ruch pieszych, pojazdów samochodowych i pociągów.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza