Burmistrz Adam Zarzycki otrzymał wotum zaufania [video]


Burmistrz Gminy Cedynia  Adam Zarzycki otrzymał absolutorium i wotum  zaufania  z wykonania budżetu za 2020 rok

We wtorek 6 lipca w sali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni o godzinie 13:00 odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni.

Na początku wręczono stypendia dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni oraz Szkoły Podstawowej w Piasku w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w II półroczu roku szkolnego 2020/2021. Podczas sesji odbyła się dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Cedynia za 2020 rok. Na zadane pytania odpowiedzi udzielały Zastępca Burmistrza Małgorzata Karwan Sekretarz Cedyni Anna Witek.

Radni zajęli się również zmianami budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2021, podjęli kolejne uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gminy Cedynia. Uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono 50.000,00 zł na pomoc dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. “Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Żelichów.” Ustalono średnią cenę jednostki paliwa na terenie Gminy Cedynia na rok szkolny 2021/2022. Rada Miejska w Cedyni nie wniosła sprzeciwu do Uchwały nr 11/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza