Innowacyjny projekt dla zachodniopomorskich szkół

Na Pomorzu Zachodnim biznes łączy się z nauką, a nauka przedsiębiorczości zaczyna się już w szkole. Z inicjatywy samorządu województwa 30 placówek w regionie otrzyma na rok nowoczesne narzędzia dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli założyć wirtualne firmy, poznać podstawowe zasady ekonomii, zdobyć doświadczenia w zarządzaniu. 

Innowacyjne Gry Online to duża porcja wiedzy, ćwiczenie kreatywności i szansa na lepszy start do kariery. Gra w wirtualny biznes zacznie się we wrześniu. Tak jak rok szkolny. Do pilotażowej edycji projektu wybrano sześć placówek edukacyjnych z województwa zachodniopomorskiego. To szkoły branżowe, technika i licea, które w ramach podstawy programowej realizują lekcje z podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.

Innowacyjne Gry Online będą kładły nacisk na początkowy etap rozwoju biznesu. Mają kształtować postawy przedsiębiorcze, wyzwalać kreatywność, zachęcać do aktywności zawodowej. Dzięki symulacji prowadzenia działalności biznesowej uczniowie będą podejmować decyzje i działania, które mają realny wpływ na rozwój wirtualnego przedsiębiorstwa, przez co uczeń – gracz może nabywać kompetencje niezbędne do zarządzania firmą lub własną działalnością gospodarczą.

Wprowadzenie do szkół innowacyjnego narzędzia dydaktycznego ma zwiększyć atrakcyjność nauki i zachęcić do zdobywania wiedzy z dziedziny ekonomii, rachunkowości, zarządzania etc. Przystąpienie do „gry w biznes” poprzedzi szkolenie uczniów oraz nauczycieli. W każdej placówce edukacyjnej objętej projektem z branżowych symulacji biznesowych będzie mogło korzystać maksymalnie 120 uczniów.

Innowacyjne Gry Online mają zostać wdrożone w 30 szkołach w województwie zachodniopomorskim. Największy nabór zaplanowany (22 szkoły) zaplanowany jest na przyszły rok, a objąć ma wszystkie miasta powiatowe. Oryginalne warsztaty przedsiębiorczości potrwają do 2023 r.

Innowacyjne Gry Online to element zadania pn. Fabryka Startupów realizowanego w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”. Jego celem jest wspieranie działań tworzących regionalny system innowacji oraz stymulowanie postaw innowacyjnych, przedsiębiorczych oraz kreatywnych wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego w szczególności uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Koszty wdrożenia nowatorskiego programu nauki przedsiębiorczości to 90 tys. zł brutto. Finansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt przygotowało i nadzoruje Centrum Inicjatyw Gospodarczych WZ.

fot. archiwum 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza