Służby zatrzymały nielegalny transport

 

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa  zatrzymała prawie 22 tony nielegalnych odpadów z Norwegii wwożonych do Polski.

Do odprawy celnej w Porcie w Świnoujściu zgłoszono odpady zapakowane w 26 tzw. pojemnikach IBC. Analiza dokumentów oraz rewizja celna nie pozwoliły na identyfikację przewożonego płynu w pojemnikach. 

Aby jednoznacznie stwierdzić z jaka substancją mamy do czynienia konieczne było pobranie próbek, które zostały wysłane do laboratorium. Podczas badań ustalono, że przewożona substancja jest olejem posmażalniczym.

Ponieważ w przedstawionym dokumencie dotyczących przesyłki wskazano podmiot, który nie jest uprawniony do zbierania czy też przetwarzania odpadów, skierowano wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska WIOŚ) w Szczecinie o ocenę czy przywożonego towar może być legalnie wwieziony na teren Polski. Odpady miały trafić do woj. łódzkiego.

WIOŚ zakwalifikował przewożony ładunek (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów) jako odpady, a jego transport jako nielegalne przemieszczenie.

Opinia ta byłą podstawą skierowania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (GIOŚ) informacji o nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. GIOŚ przeprowadzi postępowanie mające na celu uregulowanie sytuacji odpadów oraz ewentualny zwrot do Norwegii.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza