Matura 2021: absolwenci poznali wyniki egzaminów


Poznaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Maturę zdało ponad 70 procent uczniów w kraju. 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (w maju) przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego. 

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Szczegóły można poznać na stronie  cke.gov.pl

fot. archiwum 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza