Małżeństwa na medal [foto]

Sześć par z 50-letnim małżeńskim stażem odebrało z rąk wójt Marzeny Grzywińskiej i przewodniczącej Rady Gminy Aliny Przybysz Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Uroczystość miała miejsce w Starym Czarnowie. Doniosły jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodziły trzy pary z Kołbacza: Bogumiła i Ryszard Cioch, Krystyna i Jan Flis oraz Helena i Czesław Stępień. Kolejnymi parami z długoletnim stażem małżeńskim byli Wanda i Andrzej Anduła z Dobropola Gryfińskiego, Genowefa i Roman Piskorz ze Starego Czarnowa oraz Anna i Stanisław Golec z Żelisławca.

Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie. Pary otrzymały okolicznościową odznakę. To stylizowana, sześciopromienna, srebrzona, oksydowana gwiazda o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie umieszczone są dwie róże, zaś rewers tworzy monogram RP z napisem w otoku "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

Nie zabrakło kwiatów, tortu oraz tablic jubileuszowych. Wydarzenie wzbogacił występ artystyczny dzieci z Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu, które zaprezentowały pod okiem Agaty Baranowskiej i Marleny Szymańskiej okolicznościowy występ.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza