Podziękowania za oprawę ceremonii pogrzebowej śp. Zbigniewa Hippmanna


Serdeczne podziękowanie księdzu proboszczowi Mariuszowi, Zakładowi Pogrzebowemu Józef Wojtaś, Pani Ewie Mikosz oraz Pani Lucynie za piękną oprawę ceremonii pogrzebowej

śp. Zbigniewa Hippmanna 
 
składa pogrążona w smutku żona z synami. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza