Tysiące złotych trafią do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej


Motopompy, ubrania, hełmy, węże, pilarki i inny sprzęt, niezbędny podczas akcji ratowania zdrowia i życia trafi do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach IV edycji Programu „Mały Strażak”, a wsparcie w ramach Programu „Remiza” pozwoli przeprowadzić termomodernizację budynków OSP.

W ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ochotnicze Straże Pożarne mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia. Maksymalna kwota wsparcia dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych. Budżet Programu to 1,2 mln zł, z czego 1 mln zł to środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 0,2 mln zł – pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Umowy dofinansowania w formie dotacji odebrali przedstawiciele 35 Ochotniczych Straży Pożarnych. Ochotnicy z Chojny, Osinowa Dolnego, Piasku i Boleszkowic otrzymają 25 000 złotych. Do jednostki w Czachowie trafi 22 500 zł, Nawodnej 24 500 zł, Myśliborzu 24 900 zł, Trzcińsku Zdroju 24 482,41 zł, Kierzkowie 22 139,28 zł. 

Całkowity koszt zakupu nowego sprzętu dla tych OSP to prawie 960 tys. zł.

Ze wsparcia w ramach IV edycji Programu Mały Strażak skorzysta 49 jednostek OSP z całego regionu. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie na zakup niezbędnego wyposażenia przeznaczą niemal 1,2 mln zł. – Dumą i radością dla Funduszu jest możliwość wspierania Strażaków-Ochotników w codziennej, niełatwej służbie. Często to właśnie w jednostkach OSP tętni życie mniejszych miejscowości, dlatego ważne, by Druhowie mieli nowoczesny sprzęt i odnowione remizy, aby jeszcze skuteczniej działać dla bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska – mówi Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Uwzględniając cztery edycje Programu „Mały Strażak”, dofinansowaniem w wysokości niemal 3,3 mln zł zostało objętych 146 jednostek.
Remiza: przyjazne środowisku obiekty OSP

Kolejne budynki Ochotniczych Straży Pożarnych przejdą termomodernizację w ramach Programu „Remiza”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Budżet na 2021 rok to 510 tysięcy złotych. Gminy i OSP mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji (do 90% kosztów) oraz dotacji i pożyczki (do 100% kosztów). Wsparcie dla jednej jednostki to maksymalnie 30 tysięcy złotych. Środki mogą zostać przeznaczone termomodernizację budynku, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizację źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, likwidację istniejącego, nieekologicznego, źródła ciepła czy modernizację oświetlenia.

Przedstawiciele 7 jednostek OSP i samorządów otrzymali umowy na łączną kwotę ponad 195 tys. zł. Dofinansowanie przyznano jednostkom OSP w Bielkowie (30 000 zł), Chojnie (30 000 zł), Gogolewie (30 000 zł), Lubczynie (28 928,59 zł), a także Gminom: Suchań (18 000 zł), Brojce (30 000 zł) oraz Nowogard (28 171,41 zł). W tej edycji z dofinansowania skorzysta 18 jednostek OSP i gmin.

Łącznie w ramach dwóch edycji Programu „Remiza” wsparcie w wysokości niemal 1,15 mln zł otrzymały 42 jednostki OSP.

WFOŚiGW w Szczecinie wspiera Ochotnicze Straże Pożarne w wymianie wozów strażackich na nowe w ramach „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych”. W tegorocznej edycji dofinansowanie pozwoli na zakup 8 wozów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, a także 2 zestawów ratowniczych z łodziami dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Łączny koszt to ponad 6,5 mln zł, z czego 3 mln zł to dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie.

W ramach trzech poprzednich edycji Programu Fundusz wsparł finansowo zakup 45 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych i 3 łodzi ratowniczych o łącznej wartości 35 mln zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza