Projekt ”Towards Zero Waste” („Kierunek bez odpadów”) z programu Erasmus+ zrealizowany przez Stowarzyszenie DOUZELAGE i ZSP w Chojnie [foto]


Chojeńskie Stowarzyszenie Douzelage i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w dniach od 27. czerwca do 1. lipca 2021 r. realizowali młodzieżowy projekt edukacyjny,pt.”Towards zero waste” („Kierunek bez odpadów”) w ramach programu Erasmus+. 

Uczestnikami wymiany było 40 osób  wieku 15-18 lat wraz z opiekunam i z zaprzyjaźnionych organizacji partnerskich zMarsaskali z Malty, Siret z Rumunii, Köszeg z Węgieroraz z ZSP w Chojnie. Projekt powstał w celu przedstawienia młodzieży roli świadomego konsumenta, zapoznanie ich z metodami efektywnego recyklingu odpadów domowych, przygotowanie do bycia aktywnym w promowaniu problemów środowiska, zwiększanie ich aktywności społecznej oraz budowanie tożsamości europejskiej.

Program pięciodniowego spotkania w Chojnie obejmował prezentacje i analizę wyników badań na temat projektu, przeprowadzonych wcześniej w swoich krajach, porządkowanie terenów w swoich miejscowościach, warsztaty i debaty na temat segregacji i recyklingu odpadów domowych, rozmowy na tematy związane z obawami młodych ludzi o naszą planetę, wizytę edukacyjną w Bajkowym Przedszkolu w Chojnie, spotkanie z burmistrz Chojny, zwiedzanie laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, spotkanie edukacyjne w Domu Skandynawskim w Szczecinie. Ponadto, gospodarze spotkania, uczniowie ZSP w Chojnie, zaoferowali gościom wiele innych aktywności, m.in. barbecue nad jeziorem z muzyką, zabawami i grami oraz wspólnym pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem, zwiedzanie Chojny i okolic, wycieczkę do Krzywego Lasu, zajęcia w szkolnej strzelnicy. 

Podczas pożegnalnej kolacji podsumowującej projekt, wszyscy uczestnicy otrzymali dokument Youthpass. Autorem i koordynatorem projektu był J. Cezary Salamończyk.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza