Sieć ciepłownicza w strukturach PGE Energia Ciepła

Od pierwszego lipca elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz sieć ciepłownicza w Gryfinie zostały włączone w struktury PGE Energia Ciepła, największej firmy na rynku ciepła w Polsce. Tym samym zakończony został proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Kapitałowej PGE.

Zmiany w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, należącym do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, obejmują wydzielenie Elektrociepłowni Pomorzany, Elektrociepłowni Szczecin oraz systemu ciepłowniczego w Gryfinie do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie. W rezultacie wszystkie pozostające w Grupie PGE aktywa ciepłownicze będą skoncentrowane w jednym segmencie.


Dzięki konsolidacji aktywów powstał jeden, silny podmiot ciepłowniczy – największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca szesnastoma elektrociepłowniami w największych miastach o mocy cieplnej 6,8 GWt, mocy elektrycznej 2,5 GWe i sieciami ciepłowniczymi o długości 672 km. Przeprowadzone zmiany miały charakter porządkujący i optymalizujący zarządzanie aktywami w ramach Grupy PGE, a ich celem była przede wszystkim szybka i skuteczna transformacja wewnętrznej organizacji i kultury spółki. Zmiana właściciela wewnątrz Grupy wiąże się również ze zmianą nazwy nowego oddziału.

PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i wzrost udziału źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła do ponad 70% do 2030 roku. Mając na względzie efektywność inwestycji i dostępne technologie obecnie spółka planuje przede wszystkim inwestycje w układy wykorzystujące gaz ziemny, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne lokalnej społeczności. Do 2025 r. powinny zostać podjęte decyzje inwestycyjne dla wszystkich lokalizacji.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza