Koniec ekoinwestycji w gminieMiejscowości Żelisławiec zyskał nowe ekologiczne rozwiązanie. Na budynku - będącym wspólnym adresem dla świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej - pojawiły się panele fotowoltaiczne.

W obiekcie zamontowano pompę ciepła oraz wymieniono dach. To największa ekoinwestycja w gminie od lat. Instalacja fotowoltaiczna była ostatnim, trzecim etap inwestycji ekologicznej. Jej montaż był możliwy dzięki funduszom unijnym. Dla obiektu w Żelisławcu była to kolejna cenna podzielona na trzy etapy modernizacja.

W pierwszym etapie zamontowana została pompa, która zapewnia ciepłą wodę oraz ogrzewa obiekt. Przybyło także grzejników. Pojawiła się również nowa instalacja ciepłej wody. Koszt tych zmian wyniósł 110 tys. zł. Ponad 55 tys. zł w tej kwocie stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W drugim etapie zaś w miejsce starego poszycia dachowego położona została papa ze specjalnego asfaltu wzbogaconego wypełniaczem mineralnym. Gmina Stare Czarnowo przeznaczyła na ten cel prawie 33 tys. zł.

Wszystkie etapy inwestycji wykonano w 2021 roku. Koszt całkowity to ponad 220 tys. zł. Prawie połowę kosztów pokryła skutecznie pozyskane przez władze gminy fundusze zewnętrzne.

Dofinansowanie projektu z UE: 38 427,29 zł
Numer projektu: 00387-6523.2-SW1610577/20/21

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Planowana operacja zgodna jest z celami i wpisuje się w Cel główny 1 tj. Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych; oraz przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSR 1.2 tj. Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru.

Celem operacji jest tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Stare Czarnowo poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej i remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławcu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza