Wody Polskie rozpoczynają przełomową inwestycję dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w regionie Dolnej Odry


Rusza wyczekiwana inwestycja przeciwpowodziowa rejonie Dolnej Odry. Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą na przebudowę mostu kolejowego w Podjuchach na rzece Regalicy. 

To krok w stronę realizacji jednego z najważniejszych zadań, które zwiększą ochronę przeciwpowodziową. Modernizacja obiektu umożliwi sprawną pracę lodołamaczy, które zapewniają zimową osłonę w rejonie.

Z okazji podpisania umowy zorganizowano konferencję prasową z udziałem wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego.

W ramach inwestycji częściowo rozebrany zostanie stary oraz wybudowany będzie nowy most na Regalicy, przebudowana zostanie stacja Szczecin Podjuchy, a także rozebrana stara infrastruktura kolejowa. Prace obejmą m.in.: rozbiórkę trzech stałych przęseł istniejącego mostu kolejowego, wraz z podporami oraz budowę nowego mostu kolejowego. Dodatkowo zaplanowana jest budowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Szklanej, murów oporowych na dojazdach do mostu kolejowego na prawym brzegu Regalicy, przejścia podziemnego wraz z prowadzącymi do niego schodami oraz windami. Dotychczasowa nastawnia zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy budynek. Istotnym elementem jest też przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, co ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. Zmieni się również otaczająca infrastruktura m.in. oświetleniowa, drogowa, czy wodociągowa.

Obecny stan obiektu charakteryzuje się niskim prześwitem pionowym przęsła stałego, co bardzo ogranicza możliwości żeglugi śródlądowej. Jedynie podnoszenie zwodzonego przęsła umożliwia przepływ barek, jednostek technicznych i lodołamaczy, których akcje są utrudnione. Czynność ta jest jednak pracochłonna, wymaga dużego nakładu pracy i daje zaledwie 12,73 m szerokość szlaku żeglownego pod przęsłem zwodzonym. Przestarzała konstrukcja mostu powoduje też wzajemne ograniczenia pomiędzy przewozami kolejowymi, a żeglugą śródlądową. Ruch pociągów musi być zatrzymany na czas otwarcia przęsła zwodzonego mostu, po to aby umożliwić ruch statkom pod mostem. Z kolei ruch żeglugowy pod mostem jest zatrzymany na czas, kiedy przęsło mostu jest opuszczone, aby umożliwić wykonywanie przewozów kolejowych. W przypadku transportu kolejowego, znaczną niedogodnością jest też zbyt mała przepustowość jednotorowego mostu kolejowego.

W ramach całości projektu zaplanowano szereg działań, które mają wzmocnić ochronę przeciwpowodziową miejscowości położonych wzdłuż Środkowej i Dolnej, m.in. Szczecina, Słubic i Gryfina. Zaplanowane prace obejmą też budowę i modernizację istniejących obwałowań rzeki, usprawnią przepływ wód powodziowych oraz kry w okresach zagrożenia zatorami lodowymi. Istniejący wał przeciwpowodziowy wzdłuż Odry zostanie wzmocniony oraz poszerzony, a w okolicy Słubic powstanie nowy odcinek wału zabezpieczający miasto przed powodzią.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza