Odwiedziny w szpitalu. Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia.


Ministerstwo Zdrowo i Główny Inspektorat Sanitarny przedstawiło rekomendacje dotyczące odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień.

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19, opracowano rekomendacje dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych jednostkach.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych warunków:

 Jeżeli pacjent
 •  jest zaszczepiony przeciw COVID-19 lub
 •  przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 • rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:
 • a. osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);
 • b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które:
 •  posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21 lub
 •  przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 • przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);
 • c. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b
 • (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia
 • wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik).

Jeżeli pacjent nie spełnia warunków wskazanych
 • nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19,
 • nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
 • nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2,
 • rekomenduje się umożliwienie odwiedzin przez:
 • osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego 

osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które spełniają warunki określone w punkcie 1b (tj. uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2).

Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta, o którym mowa w pkt 2, przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1b (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu).
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza