Dzięki dofinansowaniu remontują i modernizują remizę OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińsku-Zdroju uzyskała dofinasowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Grantów Strażackich na realizację prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynku Straży oraz jego otoczeniu w ramach zadania pn. „remont jednego boksu garażowego w budynku remizy strażackiej OSP w Trzcińsku – Zdroju”.


Otrzymana kwota 10 000 złotych została przeznaczona na niezbędne prace remontowe, w trakcie których trzcińscy druhowie własnymi siłami i sprzętem wykonali prace remontowe w jednym z istniejących boksów garażowych tutejszej remizy. W ramach zadania położono płytki, wyrównano powierzchnie ścian, które następnie pomalowano i położono ozdobny tynk naścienny.  Zmodernizowano także elementy instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej we wspomnianym pomieszczeniu. 

Co zasługuje na szczególne docenienie to fakt, iż wszelkie wstępne prace przygotowawcze, właściwe roboty remontowe i wykończeniowe związane z realizowanym przedsięwzięciem modernizacyjno –konserwatorskim wykonywane zostały przez naszych strażaków ochotników. Dzięki temu poprawi się jakość i poziom bezpieczeństwa pracy strażaków z OSP w Trzcińsku – Zdroju w pomieszczeniu remizy oraz wzrośnie żywotność sprzętu użytkowanego przez druhów. Warunki przechowywania i użytkowania sprzętu strażackiego ulegną tym samym znacznej poprawie.  Tym samym osiągnięty został zakładany cel niniejszego zadania - to jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Województwa.

Zachodniopomorskiego poprawi się także poziom gotowości bojowej jednostki OSP Trzcińsko - Zdrój, co oprócz sprawnie działającego sprzętu garażowanego w remontowanym boksie, jest niewątpliwie wartością dodaną realizowanego projektu. Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy naszego miasteczka i gminy, mając jednocześnie nadzieję, aby tych wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych i zdarzeń drogowych było jak najmniej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza